Një nga punonjësit e mi, i cili merrte drogë dhe vidhte para nga dyqani im, u pushua nga puna për sjellje të keqe për këtë arsye. Ai më akuzon mua se ua kam përmendur këtë klientëve dhe prandaj konsideron se shkarkimi i tij ndodhi në rrethana të mërzitshme. Edhe pse ai ka bërë një faj, a mund të dëmshpërblehet?

Gjykata e Kasacionit kujtoi se edhe kur justifikohet me faj të rëndë të punonjësit, largimi nga puna mund t'i shkaktojë këtij, për shkak të rrethanave shqetësuese që e shoqëruan, paragjykim për të cilin bazohet në kërkimin e dëmshpërblimit.

Në të kaluarën, ajo tashmë kishte krijuar një praktikë gjyqësore, sipas së cilës meritat e një kërkese për dëmshpërblim për shkak të kushteve të ndërlikuara të përfundimit të kontratës së punës janë të pavarura nga meritat e kësaj të fundit.

Në këtë rast, një punonjës (menaxher i lokalit) i ishte referuar gjykatës industriale një kërkesë për dëmshpërblim për dëmin moral të shkaktuar nga rrethanat e shkarkimit të tij për sjellje të keqe të rëndë, të cilat, sipas tij, janë të ngatërruara. Ai e qortoi punëdhënësin e tij për përhapjen në publik të arsyeve të pushimit nga puna duke evokuar se po merrte ...