Prezantimi i kornizës së përgjithshme të punëve të sinqerta, "punë të sinqerta +" për të rinjtë nën 26 vjeç dhe eksperimentimi në territorin e Reunion


1.1 Cili është parimi i përdorimit falas?

Punët falas janë një skemë ndihme për punësimin që synon t’i përgjigjet pabarazive që përjetojnë disa nga bashkëqytetarët tanë: me kualifikime ekuivalente, mosha dhe karriera, është vërtet më e vështirë për banorët e rrethet prioritare të politikës së qytetit (QPV).
Parimi është i thjeshtë: punët e hapura konsistojnë në ndihmë financiare të paguar për çdo punëdhënës privat (kompani, shoqatë) i cili rekruton një punëkërkues ose një person të ri i ndjekur nga një mision lokal që banon në një QPV, sipas një kontrate. me kohëzgjatje të pacaktuar (CDI) ose një kontratë me afat të caktuar (CDD) të paktën gjashtë muaj.

Për një kontratë të përhershme, ndihma e paguar arrin në 5 € në vit për tre vjet, përkundrejt 000 € në vit mbi dy vjet maksimumi për një kontratë me afat të caktuar së paku gjashtë muaj. Midis 2 tetorit 500 dhe 15 janar 2020, në kuadrin e vendosjes së "Franc + punësimit", shuma e ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Insta Revolution-Suksesi në Instagram në 2020