INFO DESH FAMILJE - Në mënyrë diskrete, në një kohë të krizës shëndetësore për shkak të pandemisë Covid-19, Matignon po kërkon të forcojë të drejtat e punonjësve të caktuar. Kryeministri, Jean Castex, u besua me dy dekrete të 12 shkurtit të botuara ditën tjetër për në Gazeta Zyrtare, një mision te dy parlamentarë nga shumica për të punuar "Kushtet për zhvillimin e formave të ndryshme të organizimit të punësimit të punëtorëve në detyra të shkurtra". Pas këtij titulli të gjatë, fshihet një dëshirë për të përgatitur një "Reforma" që synojnë të përfitojnë punonjësit në kontratat e përdorimit me afat të caktuar (CDDU), tregojnë letrat e angazhimit, të cilat Rekord familjar u mor, transmetuar nga Matignon te senatori Rassemblement des demokrats, progressistes et Independants (RDPI) Xavier Iacovelli dhe te deputeti La République en Marche (LREM) Jean-François Mbaye.

L '"Përjashtim" qe perbejne CDDU "Në ligjin francez të punës" është një mjet në dispozicion të punëdhënësve të"Rreth pesëmbëdhjetë sektorë", kujton shefi i qeverisë në letrën e tij. Rregullat për CDDU sigurojnë pak mbrojtje për punonjësit: këto kontrata karakterizohen nga mungesa e pagesës së një primi të pasigurisë, "Përveç klauzolës specifike të parashikuar në marrëveshjet kolektive". Kodi i