Ndërtimi i një bibliografie është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e një pune kërkimore. Qoftë në kontekstin akademik apo profesional, një bibliografi e mirë tregon seriozitetin e punës kërkimore. Dosjet, disertacionet, artikujt kërkimor ose doktoraturat e tjera kërkojnë ndërtimin e një bibliografie solide për të siguruar besueshmërinë e informacionit të dhënë.

Ky trajnim ofron në tre të katërtat e një ore për t'ju dhënë të gjitha mjetet për të zgjedhur libra, artikuj dhe për të ndërtuar një bibliografi të besueshme për punën tuaj kërkimore. Të shoqëruara nga një aplikim praktik, bazat e kërkimit nuk do të mbajnë më asnjë sekret për ju...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

 

LEXO  Shkarkimi i një punonjësi në pushim mjekësor: një rekrutim i domosdoshëm, por brenda çfarë afati kohor?