RPS dhe QVT, hap pas hapi i një qasjeje të suksesshme: zbatoni strategjitë që funksionojnë për të vepruar si duhet

Sëmundjet mendore të lidhura me punën po rriten çdo vit, prandaj është thelbësore që kompanitë të marrin në konsideratë çështjen për të mbrojtur shëndetin mendor të punonjësve të tyre.

Dokumentacioni ynë "RPS dhe QVT, hap pas hapi i një qasjeje të suksesshme", i përqendruar ekskluzivisht në problemet e rreziqeve psikosociale dhe cilësisë së jetës në punë, kujton parimet kryesore të cilat kushtëzojnë detyrimin e punëdhënësit të sigurisë dhe ofron të gjitha indikacionet konkrete për duke menduar dhe përcaktuar një strategji fituese për parandalimin e PSR.

Pavarësisht nëse qasja juaj e cilësisë së jetës në punë është në fazat e hershme ose ju duhet të merreni me raste të provuara të vuajtjeve në punë, ky dokumentacion, bazuar në përvojën e profesionistëve të kalitur, paraqet një metodologji të ndershme dhe rigoroze për përmirësimin e kushteve të punës.
Autorët, psikologët dhe këshilltarët, me të vërtetë ndërhyjnë çdo ditë në parandalimin e rrezikut psikosocial, promovimin e QWL, mbështetjen për ndryshimin ose zhbllokimin e situatave të krizës dhe ndajnë reagimet e tyre në terren me ju sinqerisht.

Për t'ju kuptuar më mirë, ju sugjerojmë të shkarkoni ...