MOOC ynë ka disa objektiva:

Së pari, të kuptuarit e parimeve të një filozofie të menaxhimit humanist të bazuar në vlerat tuaja, mbi vlerat e demokracisë në kompani dhe aftësinë për t'i vënë ato në praktikë. Kjo do të thotë, kalimi nga një vizion teorik i ndjenjës së misionit në një aplikim konkret në kulturë, praktika dhe procese të rritjes dhe përmirësimit.

Së dyti, aksesi në ndjekjenndryshimi dhe vlerësimi i zhvillimit që do të zbatoni në kompaninë apo projektin tuaj.

"Menaxhoni biznesin tuaj ndryshe" ju ofron më shumë sesa thjesht trajnim.
Ju ftojmë të vini menjëherë në praktikë atë që keni mësuar për të nisur një zhvillim më të drejtë dhe më humanist në kompaninë tuaj dhe për të pasur një ndikim pozitiv në shoqëri.

Ju do të përfitoni nga:

  • Aftësi të zbatueshme menjëherë në mjedisin tuaj,
  • Mësimi i personalizuar në internet dhe nga bashkëmoshatarët
  • Qasje fleksibël dhe e strukturuar ndaj mësimit në internet që ju lejon të planifikoni përvetësimin e aftësive të reja sipas situatës tuaj personale, hap pas hapi.