Print Friendly, PDF & Email

Kontributi AGS (sigurimi i garantimit të pagës) siguron pagesën e kompensimit të punonjësve në rast të parazgjedhjes së ndërmarrjes. Pas mbledhjes së bordit të saj të drejtorëve më 9 dhjetor, 2020, AGS vendosi të mbajë normën e zbatueshme që nga 1 korriku 2017 ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Drejtuesit e kërkimit, profesionet e kërkimit