Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Kuptoni në detaje parimet dhe çështjet e shkencës së hapur
  • Mobilizoni një repertor mjetesh dhe qasjesh që lejojnë hapjen e punës suaj kërkimore
  • Parashikoni ndryshimet e ardhshme në praktikat dhe rregulloret në shpërndarjen e njohurive shkencore
  • Feed reflektimin tuaj mbi kërkimin, doktoraturën dhe marrëdhëniet midis shkencës dhe shoqërisë

Përshkrim

Qasja e lirë në botime dhe të dhëna shkencore, transparencë e rishikimit nga kolegët, shkenca pjesëmarrëse… shkenca e hapur është një lëvizje polimorfike që aspiron të transformojë rrënjësisht prodhimin dhe shpërndarjen e njohurive shkencore.

Ky MOOC ju lejon të stërviteni me ritmin tuaj në sfidat dhe praktikat e shkencës së hapur. Ai bashkon kontributet e 38 folësve nga shërbimet e kërkimit dhe dokumentacionit, duke përfshirë 10 studentë të doktoraturës. Nëpërmjet këtyre këndvështrimeve të ndryshme, është krijuar hapësirë ​​për qasje të ndryshme ndaj hapjes së shkencës, veçanërisht në varësi të disiplinave shkencore.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e Projektit 2016