Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Përmblidhni gjendjen e epidemisë së HIV-it në botë.
  • Përshkruani mekanizmat imunitarë që luftojnë virusin dhe se si HIV arrin t'i anashkalojë ato.
  • Prezantoni individë të jashtëzakonshëm që kontrollojnë infeksionin dhe modele shtazore të mbrojtjes spontane.
  • Merrni informacion mbi rezervuarët viralë dhe gjendjen e njohurive mbi kontrollin pas trajtimit.
  • Shpjegoni menaxhimin klinik të infeksionit HIV
  • Diskutoni perspektivat e ardhshme për trajtimin dhe parandalimin.

Përshkrim

Që nga fillimi i epidemisë, HIV ka infektuar më shumë se 79 milionë njerëz dhe ka shkaktuar më shumë se 36 milionë vdekje. Sot, riprodhimi i HIV-it mund të kontrollohet në mënyrë efektive nga trajtimet antiretrovirale. Vdekjet e lidhura me SIDA-n janë përgjysmuar që nga viti 2010. Megjithatë, infeksioni HIV mbetet një problem i madh shëndetësor global. Një e treta e njerëzve që jetojnë me HIV nuk kanë qasje në trajtimin antiretroviral. Për më tepër, aktualisht nuk ka kurë për HIV-in dhe trajtimi antiretroviral duhet të…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Hyrje në mekanikën e lëngjeve