Shkrimi i një artikulli shkencor nuk është intuitiv dhe rregullat për botim janë shpesh të nënkuptuara. Megjithatë, kështu ndërtohet kërkimi, në një kolektiv njohurish të përbashkëta që zgjerohet vazhdimisht falë botimeve.  Cilado qoftë disiplina e tij, botimi është thelbësor për një shkencëtar sot. Të bëjë të dukshme punën e saj dhe të shpërndajë njohuri të reja nga njëra anë, ose nga ana tjetër për të garantuar autorësinë e një rezultati, për të marrë fonde për kërkimin e saj, ose për të zhvilluar punësueshmërinë e saj dhe evoluon gjatë gjithë karrierës së saj.

Kjo është arsyeja pse MOOC "Shkruaj dhe publiko një artikull shkencor" deshifron hap pas hapi rregullat e shkrimit dhe fazat e ndryshme të botimit në revista ndërkombëtare. për doktorantët dhe studiuesit e rinj. MOOC i parë në serinë "Shkathtësitë ndërdisiplinore në profesionet kërkimore", të kryer nga Instituti i Kërkimeve për Zhvillim dhe të udhëhequr nga studiues dhe mësues-studiues nga Rrjeti i Ekselencës në Shkenca Inxhinierike të Frankofonisë, kjo u jep atyre çelësat për t'u takuar. kërkesat e botuesve shkencorë.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Krijoni plane