Shprehni vendimin tuaj dhe pasojat e tij në kohën e duhur

Koha është thelbësore. Nëse e njoftoni vendimin tuaj shumë herët në lidhje me zbatimin e tij, ju krijoni një kohë pasigurie e cila mund të jetë e dëmshme. Por nëse e njoftoni shumë vonë, pa asnjë mundësi që punonjësit të bëjnë një hap prapa dhe të marrin shpjegime më të hollësishme të pasojave, atëherë rrezikoni t'i bëni ata të ndjehen sikur janë përballur me një arritje të kryer.

Koha merr parasysh se si do ta përfshini ekipin në trajtimin e pasojave. Sidoqoftë, është e nevojshme saktësisht që kalimi i kohës midis momentit të njoftimit tuaj dhe shpjegimit të pasojave me ekipin të jetë i mjaftueshëm për t'i lejuar ata këtë reflektim.

Kaloni drejt e në pikë

Në momentin e shpalljes jopopullore, rrezikoni të bini në një kurth tipik: filloni ndërhyrjen tuaj me arsyet e vendimit duke evokuar kontekstin ekonomik, pozicionimin e konkurrencës... Ende duke mos pasur informacion mbi vendimin. Ekipi pyet veten se nga vini dhe nuk ju dëgjon më. Efekti i padëshirueshëm i një qëndrimi të tillë është të krijojë dyshime dhe mosbesim në komentet tuaja.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Drejtoni kërkimet efektive të shitjeve