Ky kurs është krijuar për t'ju lejuar të kuptoheni më mirë dhe të dëgjoni më mirë kur shpreheni në frëngjisht, pavarësisht nga theksi juaj. Thekset janë vërtet të dobishme, përveç rasteve kur ato kundërshtojnë rregulla që shpjegohen rrallë, por që duhet t'i zotëroni.

Në fund të këtij kursi, ju do të keni kuptuar dhe zbatuar ritmin, intonacionin dhe rrokjen shumë specifike të frëngjishtes së folur. Ju do të dini se si të shpreheni në mënyrën më të mirë për një vesh frëngjishtfolës.

Melodia dhe ritmi janë aspekte komplekse të gjuhës. Sidoqoftë, ky kurs është i dizajnuar në mënyrë që të jetë i zbatueshëm shpejt në komunikimin e përditshëm dhe profesional ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →