Print Friendly, PDF & Email

Ky kurs është bërë për t'ju lejuar të kuptoni dhe dëgjoni më mirë kur shpreheni në frëngjisht, pavarësisht theksit tuaj. Thekset janë me të vërtetë të dobishme, përveç kur ato bien ndesh me rregulla që shpjegohen rrallë, por që duhet t'i zotëroni.

Në fund të këtij kursi, ju do të keni kuptuar dhe zbatuar ritmin, intonacionin dhe rrokjen shumë specifike të frëngjishtes së folur. Ju do të dini se si të shpreheni në mënyrën më të mirë për një vesh frëngjishtfolës.

Melodia dhe ritmi janë aspekte komplekse të gjuhës. Sidoqoftë, ky kurs është i dizajnuar në mënyrë që të jetë i zbatueshëm shpejt në komunikimin e përditshëm dhe profesional ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Të jetosh në Francë - A1