Print Friendly, PDF & Email

Përshkrim

Disa elemente për të qenë më të mirë në disiplinën "Franceze". Pavarësisht nëse jeni në kolegj, shkollë të mesme ose rifilloni trajnimin si i rritur, do të gjeni disa gjëra që mund t'ju ndihmojnë. Nëse diçka në kurs nuk ju intereson, thjesht mos e dëgjoni. Në të vërtetë, secila seancë është e pavarur nga njëra-tjetra.

- Shkruani në gjuhën e mbështetur

- Shkruaj një letër zyrtare

- Mos e përsëris "nuk është" në një fjali

- Strukturoni një shkrim imagjinar

- Shkruaj përgjigje të pyetjeve në lidhje me një tekst

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat për të dhëna të mëdha