Gripi, bronkiti, rënia e keqe ... një sëmundje, qoftë edhe e lehtë, një aksident, një epidemi zakonisht kërkon që ju të ndërpresë punën tënde. Për t'ju dhënë kohë për tu shëruar, mjeku juaj do t'ju përshkruajë a ndalimi i punës, duke rezultuar në humbja e pagës gjatë periudhës së mungesës… dhe pagesa, në kushte, të të ardhurat nga zëvendësimi.

Cilat kushte duhet të plotësohen për të përfituar shtesat ditore?

Te behesh kompensohet, nëse është leja juaj e sëmurë me pak se 6 muaj, është e nevojshme :

të ketë punuar të paktën për të 150 heures gjatë Muaj 3 pararendës indalimi i punës ; ose kanë kontribuar 10 302,25 € (1 herë shumën e pagës minimale për orë) gjatë gjashtë muajve para ndërprerjes.

Ju gjithashtu duhet informoni punëdhënësin tuaj menjëherë, dërgoji atij pjesën e tretë të pushimit mjekësor dhe dërgoji dy pjesët e para te tua fondi i sigurimeve shëndetësore brenda 48 orëve. Paga juaj është pjesërisht e garantuar me ligj, ose në tërësinë e saj nëse parashikon marrëveshja kolektive ose plani i pensionit të kompanisë suaj.

Llogaritja e sasisë së