Në këtë kurs, ju do të zbuloni bazat e kërkimit të LinkedIn dhe shitjes sociale.

Duke filluar me një prezantim të shpejtë të rrjetit social, do të kuptoni pse ai është rrjeti B2B numër 1. Do të kuptoni gjithashtu pse është një bazë të dhënash me prospekte shumë cilësore që nuk mund ta gjeni gjetkë.

Pasi të kuptoni bazat, do të mësoni se si të krijoni dhe automatizoni fushatat tuaja të kërkimit ose duke përdorur Sales Navigator (versioni Premium i LinkedIn) ose duke kaluar përmes kërkimit falas.

Më pas do të jeni autonom për të aplikuar më së miri strategjinë tuaj të kërkimit në LinkedIn. Vizitat e profilit, ftesat dhe dërgimi i mesazheve, e gjithë kjo do të jetë e automatizuar.

Në vend që të kaloni ditët tuaja duke kërkuar, do të kaloni vetëm…

Vazhdoni Edukimin Falas në Udemy→