Një video e re sot që ka të bëjë me mësimin tuaj dhe më konkretisht fjalorin tuaj. Ju të gjithë po mësoni fjalor, por a është mësimi juaj efektiv? Si mësoni? Si memorizoni? Në këtë video ju jap disa këshilla për të mësuar në mënyrë të qëndrueshme, për të mësuar përmendësh për një kohë të gjatë. Sinqerisht, kjo nuk është një recetë magjike, por thjesht një këshillë e arsyeshme që ndoshta nuk e keni menduar...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale → 

LEXO  Përcaktimi i diversitetit