Po bëjmë një kujtesë të madhe së bashku për mënyrën se si funksionojnë ndalesat dhe për rreshtimet e tekstit.

Tipat e tipit:

  • majtas
  • Qendra
  • e drejtë
  • Dhjetëra
  • Barre

Ne i kalojmë të gjithë. Në mënyrë që të kuptojnë specifikat e tyre.

Ne gjithashtu do të shohim se si të krijojmë qepje të drejta në bashkëpunim me këto copa.

Më në fund ne zbatojmë drejtpërdrejt atë që shohim për të arritur një formë Të tipit "Fletë përgjigje".Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →