Ky kurs është i destinuar për personat që për një arsye ose një tjetër duhet të studiojnë në shtëpi, vetëm, pa mësues. Së pari, ne do të mësojmë të vendosim qëllime realiste të të mësuarit. Pastaj do të mësojmë të planifikojmë detyrat tona dhe të rendisim metodat më efektive për të mësuar vetëm. Më pas, ne do të rifreskojmë njohuritë tona për mbajtjen e shënimeve, memorizimin, punën në grup, provimet simuluese dhe kulturën. Janë 11 seanca të shkurtra dhe të thjeshta. Merr Shenime…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

LEXO  Pune ne skuader