Cila është ndjenja e përkatësisë?

Ndjenja e përkatësisë është një nga nevojat themelore të përcaktuara nga piramida e famshme Maslow në 1943. Autori i saj, psikologu Abraham Maslow, lidhi nevojën e përkatësisë me nevojat e dashurisë, miqësisë dhe përkatësisë. Këto janë ndjenja shumë të forta që lejojnë një individ të lulëzojë brenda një grupi, çfarëdo qoftë ai. Në botën profesionale, kjo përkthehet në ndërveprime shoqërore, nga aderimi i punonjësve në një kulturë të korporatave, si dhe nga ndjenja e kontributit për arritjen e një misioni të përbashkët. Ndjenja e përkatësisë krijohet dhe mirëmbahet në një kompani. Materializohet - ndër të tjera - duke ndarë një objektiv të përbashkët, por edhe nga momentet e shoqërimit, takimet ekstra profesionale, operacionet e ndërtimit të ekipit, etj.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e Zoom