Përballja me një vetëvrasje të suksesshme ose një person vetëvrasës na pyet në lidhje me përvojën tonë. Këta njerëz janë njerëz si të tjerët, si të gjithë ne, për të cilët jeta është bërë burim vuajtjesh. Për t'i kuptuar ato do të thotë të kuptojmë veten, të zbulojmë dobësitë e personalitetit tonë, të metat e mjedisit tonë, të shoqërisë sonë.

Me këtë MOOC, ne ofrojmë trajnime të aksesueshme për të gjithë ata që janë të interesuar për problemin e vetëvrasjes, për arsye personale, profesionale, shkencore apo edhe filozofike. Ne do të përpiqemi të kemi një qasje transversale ndaj vetëvrasjes: epidemiologji, përcaktues social dhe kulturor, teori psikologjike, faktorë klinik, metoda parandalimi apo edhe studime shkencore që tërheqin trurin vetëvrasës. Ne do të trajtojmë çështjen e popullatave specifike dhe do të insistojmë në kujdesin urgjent.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Covid-19: periudha e pritjes hiqet për ndalesa të caktuara të punës