Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Zhvilloni kulturën tuaj juridike;
  • Të kuptojë metodën e arsyetimit specifike për avokatët.

Përshkrim

Studimi i së drejtës bazohet në përvetësimin e një “mënyre të të menduarit” juridik. Qëllimi i kursit është të ofrojë një pasqyrë të kësaj metode të arsyetimit, duke kaluar nëpër degët kryesore të lëndës.

Kështu, MOOC ofron një pasqyrë koherente të ligjit. Ajo ka për qëllim veçanërisht:

  • nxënës të shkollave të mesme që dëshirojnë të fillojnë studimet për drejtësi, pa e ditur se në çfarë konsistojnë saktësisht këto studime.
  • Studentët e arsimit të lartë kanë të ngjarë të ndjekin kurse juridike gjatë arsimit të tyre universitar, të cilët nuk janë domosdoshmërisht të mësuar me metodën e arsyetimit ligjor.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →