Përshkrim

Mësoni si të bëheni më produktivë tani!

Nuk do të mund të bësh kurrë gjithçka që ëndërron... është fatalitet: koha juaj është e kufizuar.

Për një kohë të gjatë burrat kanë kërkuar të gjejnë një zgjidhje për këtë problem.

Disa madje u përpoqën të krijonin Gurin e Filozofit që do t'i bënte ata të pavdekshëm ... kot

Nuk ka zgjidhje për mrekulli. E vetmja gjë që mund të bësh është mësoni të menaxhoni kohën tuaj et bëhen më produktive.