Përshkrim

Mësoni si të bëheni më produktivë tani!

Nuk do të mund të bësh kurrë gjithçka që ëndërron... është fatalitet: koha juaj është e kufizuar.

Për një kohë të gjatë burrat kanë kërkuar të gjejnë një zgjidhje për këtë problem.

Disa madje u përpoqën të krijonin Gurin e Filozofit që do t'i bënte ata të pavdekshëm ... kot

Nuk ka zgjidhje për mrekulli. E vetmja gjë që mund të bësh është mësoni të menaxhoni kohën tuaj et bëhen më produktive.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  9 Shkurt 2021 Kalimet kolektive: një pajisje e re për lëvizshmërinë profesionale Transco është një pajisje që siguron trajnim për punonjësit në rikualifikim në zhvillimin e sektorëve të aktivitetit, kur ata janë të punësuar në sektorë në recesion.