Print Friendly, PDF & Email

Ky MOOC synon të mbështesë veçanërisht trajnimin dhe mbështetjen e mësuesve, mësuesve-kërkuesit dhe doktorantëve në arsimin e lartë në njohuritë e tyre për proceset mësimore dhe në praktikat e tyre të mësimdhënies dhe vlerësimit.

Gjatë gjithë MOOC, pyetjet e mëposhtme do të adresohen:

- Çfarë është të mësuarit aktiv? Si t'i aktivizoj studentët e mi? Çfarë teknikash animacioni mund të përdor?

– Çfarë i motivon studentët e mi të mësojnë? Pse disa studentë janë të motivuar dhe të tjerët jo?

– Cilat janë strategjitë e të mësuarit? Cilat aktivitete mësimore dhe mësimore të përdoren për të angazhuar studentët? Si ta planifikoni mësimin tuaj?

- Çfarë vlerësimi i të nxënit? Si të krijoni një rishikim nga kolegët?

- Çfarë përfshin nocioni i kompetencës? Si të zhvillohet një kurs, një diplomë në qasjen e bazuar në aftësi? Si të vlerësohen aftësitë?

– Si të ndërtojmë mësime online apo hibride? Cilat burime, aktivitete dhe skenarë për të promovuar mësimin online për studentët?

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Si të krijoni një hartë mendjeje.