Ky MOOC synon të mbështesë veçanërisht trajnimin dhe mbështetjen e mësuesve, mësuesve-kërkuesit dhe doktorantëve në arsimin e lartë në njohuritë e tyre për proceset mësimore dhe në praktikat e tyre të mësimdhënies dhe vlerësimit.

Gjatë gjithë MOOC, pyetjet e mëposhtme do të adresohen:

- Çfarë është të mësuarit aktiv? Si t'i aktivizoj studentët e mi? Çfarë teknikash animacioni mund të përdor?

– Çfarë i motivon studentët e mi të mësojnë? Pse disa studentë janë të motivuar dhe të tjerët jo?

– Cilat janë strategjitë e të mësuarit? Cilat aktivitete mësimore dhe mësimore të përdoren për të angazhuar studentët? Si ta planifikoni mësimin tuaj?

- Çfarë vlerësimi i të nxënit? Si të krijoni një rishikim nga kolegët?

- Çfarë përfshin nocioni i kompetencës? Si të zhvillohet një kurs, një diplomë në qasjen e bazuar në aftësi? Si të vlerësohen aftësitë?

– Si të ndërtojmë mësime online apo hibride? Cilat burime, aktivitete dhe skenarë për të promovuar mësimin online për studentët?