Në këtë kurs falas do të mësoni:

 • Si të krijoni tabela kryesore nga një bazë të dhënash.
 • Si të vlerësoni dhe analizoni bazat e të dhënave.
 • Si të shfaqen të dhënat, duke përfshirë totalet, mesataret dhe shumat.
 • Si të paraqiten të dhënat në përqindje.
 • Si të përditësoni të dhënat.
 • Kjo video përdor një gjuhë të thjeshtë dhe të qartë që çdokush mund ta kuptojë.

Çfarë është një tabelë kryesore në Excel?

Një tabelë kryesore është një mjet Excel (ose fletëllogaritëse tjetër) që përdoret për të analizuar një grup të dhënash (të dhëna burimore).

Këto tabela përmbajnë të dhëna që mund të grupohen shpejt dhe lehtë, krahasohen dhe kombinohen.

Prefiksi "dinamik" do të thotë që e gjithë tabela përditësohet automatikisht kur ndryshon baza e të dhënave, kështu që është gjithmonë e përditësuar.

Çdo kolonë e bazës së të dhënave është pjesë e një tabele kryesore dhe një formulë (llogaritje matematikore) në një tabelë kryesore mund të aplikohet në kolonat e kombinuara.

Me fjalë të tjera, një tabelë kryesore është një tabelë përmbledhëse në një bazë të dhënash që është më e lehtë dhe më e shpejtë për t'u lexuar dhe interpretuar falë formulave.

Për çfarë përdoren tabelat kryesore?

Tabelat kryesore përdoren shpesh për të krijuar raporte. Avantazhi kryesor i tabelave kryesore është se ato kursejnë shumë kohë. Kjo do të thotë që ju nuk keni nevojë të krijoni formula komplekse ose të fshehni rreshta dhe kolona në bazën e të dhënave. Me këtë mjet, ju mund të krijoni një tabelë me vetëm disa klikime.

LEXO  Koncesionet

Kështu, bazat e të dhënave të mëdha janë më të lehta për t'u kuptuar dhe përdorur.

Me tabelat kryesore, mund të krijoni dhe analizoni lehtësisht tabela dhe të ndiqni tendencat duke ndryshuar periudhën në bazën e të dhënave (për shembull, nëse jeni duke analizuar shitjet e veshjeve në një dyqan, mund të shihni me një klikim se cila periudhë është më e mira).

Qëllimi i vërtetë i përdorimit të tabelave kryesore është marrja e vendimeve sa më shpejt që të jetë e mundur. Detyra juaj është të krijoni një tabelë dhe formula të dizajnuara mirë që plotësojnë nevojat tuaja.

Tabelat kryesore për bizneset e vogla dhe të mesme: për çfarë janë të mira?

TCD-të përdoren shpesh në këtë lloj strukturash të vogla për qëllimet e mëposhtme:

 • Krijoni grafikët dhe tabelat e parashikimeve.
 • Gjurmoni dhe analizoni të dhënat e lidhura me biznesin ose shitjet.
 • Ndiqni kohën dhe punën e punonjësve.
 • Ndiqni dhe analizoni fluksin e parave.
 • Menaxhoni nivelet e inventarit.
 • Analizoni sasi të mëdha të dhënash të vështira për t'u kuptuar.

 

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →