Jeni të interesuar për ujitje? Dëshironi të kuptoni sfidat, teknikat e tij? Në këtë kurs, tre mësues ju njohin me konceptet bazë të ujitjes përmes videove dhe ushtrimeve. Rregullisht, intervistat me aktorë në terren do të lejojnë që këto koncepte të futen në një kornizë praktike.

Format

Ky kurs organizohet në 6 module (një në javë). Kuizet dhe aktivitetet ju lejojnë të testoni njohuritë tuaja.

parakushtet

Ky kurs është i destinuar për studentët e nivelit bachelor dhe master të interesuar në shkencat mjedisore, por edhe për fermerë, nëpunës civilë dhe konsulentë në fushën e menaxhimit të burimeve ujore dhe ujitjes. Ne fillojmë me bazat, kështu që nuk nevojiten parakushte për të ndjekur këtë MOOC.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e Google Slides