Alors que le teleworking duhet të përgjithësohet kur është e mundur gjatë izolimit, shumë punonjës pyesin nëse kanë të drejtë kuponat e vaktit. "Në zbatim të parimit të përgjithshëm të trajtimit të barabartë midis punonjësve, telepunuesit përfitojnë nga të drejtat dhe avantazhet e njëjta ligjore dhe kontraktuale si ato të zbatueshme për punonjësit në një situatë të krahasueshme që punojnë në mjediset e kompanisë", kujton Ministrinë e Punës në pyetjet e saj të bëra shpesh kushtuar telework. Ky rregull gjithashtu kujtohet Neni L. 1222-9 i Kodit të Punës.

Sapo punonjësit që kryejnë aktivitetin e tyre në mjediset e kompanisë të përfitojnë nga kuponët e vaktit, telepunuesit duhet gjithashtu t'i marrin ato nëse kushtet e tyre të punës janë ekuivalente.

Dita e punës duhet të ndërpritet nga një pushim vakti

Në të dy rastet, rregulli është i njëjtë: "Një punonjës mund të marrë vetëm një kupon vakti për vakt të përfshirë në orarin e tij të përditshëm të punës" (neni R. 3262-7 i Kodit të Punës). Punonjësit e telegrafit do të marrin një biletë vakti për çdo ditë të telepunuar posa dita e tyre e punës të mbulojë “2 turne të ndërthurura me një pushim të rezervuar për