Me krizën shëndetësore, teleworking është zbatuar masivisht brenda kompanive, jashtë çdo marrëveshje kolektive. A duhet që punonjësi të marrë kuponin e tij të vaktit ditën kur telelekton?

Ju duhet të mbani mend se teleworker ka të njëjtat të drejta si punonjësi që punon në vend, brenda mjediseve të kompanisë tuaj (Kodi i Punës, art. L. 1222-9).

Si rezultat, nëse punonjësit tuaj marrin kupona ushqimi për çdo ditë pune, punonjësit që janë duke punuar në telepunë gjithashtu duhet t'i marrin ato kur kushtet e tyre të punës janë ekuivalente me ato të punonjësve që punojnë në vend.

Vini re se për të marrë një kupon ushqimi, vakti duhet të përfshihet në orarin ditor të punës së punonjësit tuaj. I njëjti punonjës mund të marrë vetëm një kupon restoranti për vakt të përfshirë në orët e tij ditore të punës (Kodi i Punës, neni R. 3262-7)…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Mjetet e Projektit: hyrja - Vendosja dhe Financimi i një Projekti