Tensionet aktuale ndërkombëtare, veçanërisht midis Rusisë dhe Ukrainës, ndonjëherë mund të shoqërohen me efekte në hapësirën kibernetike që duhen parashikuar. Ndërsa asnjë kërcënim kibernetik që synon organizatat franceze në lidhje me ngjarjet e fundit nuk është zbuluar ende, ANSSI megjithatë po monitoron situatën nga afër. Në këtë kontekst, zbatimi i masave të sigurisë kibernetike dhe forcimi i nivelit të vigjilencës janë thelbësore për të garantuar mbrojtjen në nivelin e duhur të organizatave.

Prandaj, ANSSI inkurajon kompanitë dhe administratat që:

të sigurojë zbatimin e duhur të masave thelbësore të higjienës së TI-së të paraqitura në udhëzues për higjienën e kompjuterit ; të marrë parasysh të gjitha praktikat më të mira në lidhje me to të rekomanduara nga ANSSI, të aksesueshme në faqen e saj të internetit ; ndiqni me kujdes alarmet dhe njoftimet e sigurisë të lëshuara nga Qendra Qeveritare për Monitorimin, Paralajmërimin dhe Përgjigjjen ndaj Sulmeve Kompjuterike (CERT-FR), në dispozicion në faqen e tij të internetit.