Print Friendly, PDF & Email

Historikisht, veprimi i dhunshëm është shfaqur si një akt rezistence, ndonjëherë i dëshpëruar. Ai shpesh etiketohet si terrorist në varësi të interesave të palëve dhe objektivave të zgjedhur. Me gjithë përpjekjet e shumta, nuk mund të gjendej asnjë përkufizim i përbashkët ndërkombëtar dhe shumica e organizatave që praktikuan veprime të dhunshme janë denoncuar si terroriste në një moment ose në një tjetër në historinë e tyre. Terrorizmi gjithashtu ka evoluar. Njëjës, është bërë shumës. Objektivat e saj janë diversifikuar. Nëse nocioni i terrorizmit është shpesh objekt polemikash dhe polemikash, kjo është për shkak se ai është i mbushur me subjektivitet të fortë dhe përcakton një fenomen kompleks, në ndryshim dhe të shumëanshëm.

Ky kurs ofron një analizë të saktë dhe të detajuar historike të mutacioneve të terrorizmit, evolucioneve dhe çarjeve të tij, kalimit të tij nga një mjet kriminal i vetëm në një dimension shumës. Ai përfshin: përkufizimet, aktorët, objektivat, metodat dhe mjetet në luftën kundër terrorizmit.

Ky kurs synon të sigurojë një njohuri më të mirë dhe një aftësi më të madhe për të analizuar informacionin mbi çështjet terroriste.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Si të keni sukses në Print On Demand në RedBubble