Matematika është kudo, ajo është baza e shumë njohurive shkencore dhe teknike dhe u jep një gjuhë të përbashkët të gjithë inxhinierëve. Ky MOOC synon të rishikojë nocionet bazë të nevojshme për të filluar studimet inxhinierike.

Format

Ky MOOC është i strukturuar në 4 pjesë: mjetet themelore të llogaritjes dhe gjeometrisë algjebrike, studimi i funksioneve të zakonshme, integrimi i funksioneve të zakonshme dhe ekuacionet diferenciale lineare dhe hyrje në algjebër lineare. Secila nga këto pjesë trajtohet për tre ose katër javë. Çdo javë ka pesë ose gjashtë sekuenca. Çdo sekuencë përbëhet nga një ose dy video që paraqesin një…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →