Në lista të ndryshme për luajtje ai paraqet në YouTube. Gjithmonë sipas të njëjtit model. Një video e shkurtër hyrëse e një trajnimi të plotë ju ofrohet. Ajo ndiqet nga disa pasazhe të gjata të dobishme në vetvete. Por nëse vendosni të shkoni më tej. Mos harroni se Alphorm është një qendër e mësimit në distancë që lejon financim përmes CPF. Kjo do të thotë, ju mund të keni qasje në të gjithë katalogun e tyre falas për një vit ndër të tjera.

Gjatë këtij trajnimi të Microsoft Excel 2019, do të mësoni se si të krijoni spreadsheets dhe të futni të dhëna në to, të formatoni qelizat sipas llojeve dhe përmbajtjes së tyre. Do të përdorni kujtesën e përparuar të Office 2019 dhe do të krijoni lista të personalizuara. Do të përdorni gjithashtu veçorinë Flash Fillimi të Excel-it, do të futni ikona SVG dhe objekte 3D në fletëllogaritësit e Excel 2019. makro për të lehtësuar përpunimin kompleks ose të përsëritur. Ju gjithashtu do të krijoni tabela kryesore dhe grafikët kryesore, do të kryeni konsolidime dhe do të përdorni zgjidhjen, do të importoni të dhëna të jashtme nga një bazë të dhënash, do t'i bëni librat tuaj të punës të aksesueshëm për personat me dëmtim të shikimit dhe të tjerë.