Në lista të ndryshme për luajtje ai paraqet në YouTube. Gjithmonë sipas të njëjtit model. Një video e shkurtër hyrëse e një trajnimi të plotë ju ofrohet. Ajo ndiqet nga disa pasazhe të gjata të dobishme në vetvete. Por nëse vendosni të shkoni më tej. Mos harroni se Alphorm është një qendër e mësimit në distancë që lejon financim përmes CPF. Kjo do të thotë, ju mund të keni qasje në të gjithë katalogun e tyre falas për një vit ndër të tjera.

Gjatë këtij trajnimi në PowerPoint 2016, ju do të mësoni se si të aplikoni efekte animacioni, të futni objekte, imazhe dhe elementë multimedialë për të përmirësuar prezantimet tuaja dhe të përdorni modalitetin e prezantimit. Gjithashtu ju do të mësoni se si të futni tabela, grafikë dhe arte inteligjente të Excel-it. Ky trajnim PowerPoint 2016 përbëhet nga ushtrime praktike për të vërtetuar në një mënyrë operacionale njohuritë e marra gjatë videove të tutorialit. Dosjet e korrigjimit mund të shkarkohen nga burimet e bashkangjitura në trajnim.