Vëzhgimi është ndarë prej disa vitesh: ka një mungesë mizore profesionistësh në botën e sigurisë dixhitale, e megjithatë siguria kibernetike është një sektor i së ardhmes!

Si autoriteti kombëtar i sigurisë së sistemeve të informacionit, ANSSI, nëpërmjet Qendrës së Trajnimit të Sigurisë së Sistemeve të Informacionit (CFSSI), ka ngritur sisteme për të stimuluar, inkurajuar dhe njohur iniciativat për të zhvilluar trajnime për sigurinë e sistemeve të informacionit.

Etiketat ANSSI - dhe më gjerësisht e gjithë oferta e trajnimit e agjencisë - synon të drejtojë kompanitë në politikën e tyre të rekrutimit, të mbështesë ofruesit e trajnimeve dhe të inkurajojë studentët ose punonjësit që i nënshtrohen rikualifikimit.

Më konkretisht, në vitin 2017 ANSSI nisi nismën SecNumdu, i cili certifikon kurset e arsimit të lartë të specializuara në sigurinë kibernetike kur ato plotësojnë një statut dhe kritere të përcaktuara në bashkëpunim me aktorë dhe profesionistë të fushës. Aktualisht janë 47 kurse trajnimi fillestar të certifikuara, të shtrira në të gjithë territorin. Etiketa SecNumedu-FC përqendrohet, ndërkohë, në edukimin e shkurtër të vazhdueshëm. Tashmë ka bërë të mundur etiketimin e 30 kurseve të trajnimit.

Le