Një gamë e gjerë e profesioneve ...

Në shërbim të banorëve të metropolit, me 68 stacionet e saj dhe 200 kilometra linja që synojnë të transportojnë 2 milion pasagjerë në ditë, Grand Paris Express është pjesë e historisë së zhvillimeve kryesore të ndërmarra me zonën metropolitane të vitit 1, atëherë Shndërrimet Haussmannian të kryeqytetit. 900 profesionistë / ata përshkruajnë profesionin e tyre dhe ndajnë me entuziazëm dhe sinqeritet motivet e tyre, karrierën e tyre, këshillat e tyre. Kështu ata u përgjigjen pyetjeve që shumica e të rinjve i bëjnë vetes për të ardhmen e tyre profesionale në këtë sektor.

... dhe trajnimi

CAP, Bac pro, BTS, DUT, master, shkolla inxhinierike... nivelet e formimit janë të larmishme, rikualifikim i mundshëm, me mundësi hyrjeje përmes punës-studimit, praktikës, apo formimit profesional. Përvoja e fituar në këtë mënyrë në kontakt me pajisjet dhe profesionistët është një aset për integrimin e sektorit dhe evoluimin atje në profesionet e menaxhimit të projekteve dhe menaxhimit të projekteve...