Përshkrim

i mirëpritur,

A keni dashur gjithmonë të filloni një aventurë sipërmarrëse?

Është koha! Në 3 orë mësimi, zbuloni méthodologie, fjalori, Les mjete praktike dhe kulturë startup e nevojshme për të filluar projektin tuaj të ardhshëm.

 

Kursi është ilustruar me shembuj të startup-eve që njihni: Airbnb, Uber, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Heetch, Save, Groupon, Dropbox, Breather, Criteo, Twitch...

Një trajnim që kombinon si teorinë (shumë koncepte të mbuluara) ashtu edhe praktikën (zbulimi i shumë mjeteve).

Është për ty të luash.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Ushtrimi i të menduarit kritik: të dhëna të gabuara dhe arsyetim