në këtë tutorial falas në Excel "Këshilla dhe marifete", ju mësoni se si të përdorni nivelimin e formulave për të kuptuar se si Excel përcakton rezultatin e shfaqur në një qelizë.

Ky mjet, i cili është shumë i lehtë për t'u përdorur, gjithashtu bën të mundur kuptojnë renditjen e llogaritjeve brenda një formule, dhe për këtë arsye shikoni përparësitë e llogaritjeve të caktuara mbi të tjerët.

Versioni i përdorur është Excel 2016, por ky mjet ekziston në të gjitha versionet e disponueshme ...