Gjuha franceze sigurisht që nuk është më e lehtë për të mësuar kur është e huaj për ne. Për këtë arsye, mund të jetë e mençur të mbështetet në burime cilësore franceze dhe disa mbështetës të natyrave të ndryshme për të mësuar frëngjisht thjesht dhe në mënyrë efektive.

Doni të dini se si të mësoni frëngjishten

Të mësosh frëngjisht, nëse nuk është gjuha jote amtare, kërkon adoptimin e një qasjeje paksa të ndryshme ndaj metodave të përdorura në Francë. Është e rëndësishme të njihen rregullat e shumta gramatikore, veçanërisht për shkak të kompleksitetit dhe specifikave të gjuhës së Molierit.

Pse të mësohet frëngjisht?

Frengjishtja është një gjuhë e folur në Evropë, por edhe në pjesë të ndryshme të botës. Franca është një fuqi botërore që hap një diversitet të gjerë kulturor dhe gjuha e tij ofron mundësi të ndryshme biznesi në Evropë, por edhe në pjesën tjetër të botës. Kështu, zotërimi i frëngjishtes mund të jetë një pasuri e vërtetë për profesionistët në të gjitha llojet e sektorëve (tregtia, financa, biznesi, import / eksporti, etj.). Mund të hapë kështu një numër të caktuar të dyerve në nivelin e partneriteteve tregtare, si dhe evolucionet profesionale.

Mësoni frëngjisht nuk është e lehtë, shumica e studentëve të huaj pajtohen në këtë pikë. Nga ana tjetër, nëse duhet shumë përpjekje për ta arritur këtë, ne nuk duhet të neglizhojmë mbështetje se është e mundur të sigurohen burimet në gjuhën frënge në dispozicion në internet.

Si të shkosh për të punuar në gjuhën frënge?

Mësimi i një gjuhe të re në përgjithësi sugjeron marrjen e themeleve solide në lidhje, pasi që gjuha franceze përfshin shumë herë, me përfundime shumë të ndryshme dhe nganjëherë komplekse. Përfundimisht, frëngjishtja është një gjuhë e pasur me fjalorin, që ofron mundësi të shumta për të luajtur me fjalë, për të kuptuar kuptimin e tyre dhe për t'i përdorur ato në fjali e tekste të llojeve të ndryshme. Mastering kjo është një kënaqësi e vërtetë.

Për të mësuar frëngjisht, është e mundur të mbështetet në burime për të marrë njohuritë e nevojshme për të zotëruar këtë gjuhë. Interneti është një mjet i madh kur përdoret për të mësuar dhe mësuar në fusha të shumëfishta. Përdorimi i tij për të mësuar frëngjisht mund të jetë një zgjidhje shumë interesante, edhe nëse burime të tjera materiale mund të luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm dhe plotësues.

Zbuloni faqet e plota dhe të ndryshme për të asimiluar gjuhën franceze

Zbuloni faqet e plota dhe të ndryshme për të asimiluar gjuhën franceze

Nëpërmjet kësaj përzgjedhjeje të faqeve të internetit, është e mundur të zbulohen të gjitha aspektet e gjuhës franceze si gramatikën, fjalorin, shprehjet ose parimet e konjugimit. Këto faqe synojnë përmbajtjen dhe burimet e tyre në frëngjisht për studentët e rritur.

BonjourdeFrance

Faqja Bonjour de France u siguron përdoruesve të internetit një sërë fletësh arsimore të gatshme për t'u përdorur dhe shfrytëzuar. Ato pastaj mund t'u ofrohen studentëve ose thjesht të punojnë në mënyrë të pavarur në mënyrë që të përvetësojnë më mirë aspektet e ndryshme të gjuhës frënge falë kategorive shumë të dallueshme të përparimit: fillestar, i ndërmjetëm, autonom, i përparuar dhe ekspert. Dosjet janë shumë të shumta dhe ofrojnë si metoda pune ashtu edhe ushtrime të llojeve të ndryshme që synojnë të ndihmojnë studentët të përparojnë.

LePointduFLE

FLE (Frëngjisht si gjuhë e huaj) Pika ofron mijëra lidhje të dobishme për të mësuar frëngjishten, por gjithashtu për të mësuar atë për njerëzit e tjerë. Ushtrimet, mësimet, testet, bazat ... Është e mundur të sigurohen burime cilësore dhe të plota për të mësuar frëngjishten përmes temave të ndryshme dhe mësimeve të nxjerra nga ekspertët e kësaj gjuhe. Dhjetëra tema janë në ofertë. Disa prej tyre janë të lidhura me familjen, ngjyrat, formën, trupin e njeriut, ushqimin, punën dhe botën profesionale, imazhet, historinë dhe më shumë. Kjo faqe është shumë e plotë dhe jashtëzakonisht e pasur në burimet e gjuhës franceze.

Le Conjugueur Le Figaro

Siç sugjeron emri i tij, Conjugueur i propozuar nga Figaro lejon të lidhë çdo folje në frëngjisht dhe të marrë lehtësisht të gjitha ndërprerjet, të gjitha kohët dhe format ekzistuese. Është një mbështetje e mrekullueshme për ata që kërkojnë të prodhojnë tekste franceze, ose të mësojnë kombinime të ndryshme të grupeve të ndryshme të foljeve. Site gjithashtu ofron sinonime për të pasuruar fjalorin e saj dhe për të përmirësuar kuptimin e saj të gjuhës frënge. Përveç kësaj, përdoruesit e internetit mund të mësojnë frëngjisht përmes gramatikës, fjalorit dhe ushtrimeve të drejtshkrimit. Së fundmi, ata gjithashtu mund të gjejnë lojëra dhe të kenë një forum për të komunikuar me të tjerët dhe për të ndihmuar njëri-tjetrin.

Anglishtja e lehtë

Megjithë pamjen e saj të vjetëruar dhe pak të çrregullt, faqja franceze Easy ka burime shumë të mira për të mësuar frëngjishten dhe gjithë gramatikën e saj. Shpjegimet e dhëna janë shumë të qarta dhe të përshtatura në mënyrë të përkryer për të gjitha nivelet e të mësuarit të gjuhës frënge. Shumë ushtrime u ofrohen përdoruesve dhe shoqërohen me korrigjimin e tyre të hollësishëm. Ato mund të aktivizohen nga përdoruesit për t'i ndihmuar ata të kuptojnë gabimet e tyre dhe origjinën e tyre. Është një mjet shumë i mirë për të praktikuar rregullisht dhe përparuar.

QEGJM

Ky burim i internetit është një faqe evropiane që synon të promovojë të mësuarit e gjuhëve moderne nëpër Evropë. Shumë burime mund të shkarkohen falas në këtë faqe interneti. Përveç kësaj, libra të ndryshëm kanë për qëllim të mësojnë çështjet franceze, si dhe ndërkulturore. Ajo lejon të vendosë pozicionin e Francës brenda Bashkimit Evropian, duke u zhytur në kulturën e vendit dhe gjuhën e tij. Ky është një burim ideal për ata me aftësi të avancuara të gjuhës franceze.

Frëngjisht në internet

Faqja e internetit franceze është menduar për studentët që kërkojnë materiale të dobishme për të mësuar në vetë studim. Për këtë arsye ata mund të kenë burime të klasifikuara sipas niveleve dhe ushtrimeve të dëshiruara. Midis tyre, është e mundur të gjejmë disa që të shkruajnë në frëngjisht, të lexojnë tekste ose të flasin dhe të dëgjojnë fjali. Këshilla për të mësuar janë në dispozicion në vend, si dhe aktivitete të ndryshme dhe mjete praktike. Së fundmi, faqja gjithashtu ofron lidhje me burimet dhe dokumentet autentike që janë shumë të dobishme për të mësuar gjuhën frënge dhe për të plotësuar njohuritë e dikujt.

French.ie

French.ie është një vend i lajmeve dhe pedagogjisë në gjuhën frënge. Ajo u zhvillua nga Ambasada Franceze në Republikën e Irlandës, në bashkëpunim me Universitetin e Maynooth, si dhe Ministrinë e Arsimit të Irlandës. Megjithëse është i dedikuar kryesisht për ndihmësit francezë, ajo gjithashtu mund të ofrojë informata të rëndësishme dhe burime pedagogjike për studentët që flasin anglisht, të cilët kërkojnë të mësojnë frëngjishten me dokumente relevante dhe efektive.

LingQ

Kjo është një platformë për të mësuar gjuhë të ndryshme. Përfshin një pasuri të përmbajtjes gjuhësore, si tekste dhe audio, si dhe mjete për mësimin e fjalorit si ushtrime, fjalorë, monitorim të arritjeve ... Tutorët ofrojnë edhe seanca diskutimi, si dhe rregullime me porosi për përdoruesit e platformës.

Parafjalë

Nëse jeni adhurues i mësimeve private, por shpesh keni qenë të zhgënjyer. Paraprakisht do t'ju kursejë kohë dhe para. Filtrat e ndryshëm do t'ju lejojnë të zgjidhni mësuesin e ëndrrave tuaja. Jashtëzakonisht interesante nëse jeni duke kërkuar për një mësues i cili gjithashtu flet gjuhën tuaj amtare. Ju gjithashtu mund, në varësi të disponueshmërisë tuaj, të stërviteni shumë herët ose shumë vonë. Ana e çmimeve ka diçka për të gjitha buxhetet. Më të shtrenjtat nuk janë domosdoshmërisht më të mirat.

sinqeritet

Faqja e Franc-Parler synon të sigurojë dëshmi nga lexuesit dhe asistentët e mësuesve frëngjishtfolës, si dhe këshilla për marrjen e dokumenteve të dobishme për të mësuar gjuhën frënge. Wasshtë zhvilluar nga mësues francezë nga Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë. Lajme, këshilla, fletë edukative: shumë burime shumë të ndryshme janë drejtpërdrejt të disponueshme në këtë sit shumë të vlerësuar.

EduFLE

EduFLE.net është një sit bashkëpunues i zhvilluar për mësuesit dhe studentët e FLE (Frëngjishtja si Gjuhë e Huaj). Shtë e mundur të gjesh raporte të praktikës, artikuj nga kontribuesit, si dhe skedarë didaktikë. Faqja EduFLE.net gjithashtu pret një gazetë e cila azhurnohet çdo muaj nga qendra e dokumentacionit arsimor në Damask. Kjo letër quhet " TICE-ment tuajat Dhe sjell shumë informacione të dobishme për vizitorët në këtë faqe interneti.

Asimiloni gjuhën franceze me një përzgjedhje video dhe media të tjera

Asimiloni gjuhën franceze me një përzgjedhje video dhe media të tjera

Përveç mësimeve dhe ushtrimeve, është gjithashtu e mundur të përfitojnë nga burimet vizuale dhe të shëndosha për të mësuar frëngjishten. Podkastet, videot, flashcards ... faqet që ofrojnë burime alternative janë të shumta dhe përgjithësisht të dizajnuara shumë mirë. Ata lejojnë në veçanti të kapin gjuhën në një mënyrë tjetër.

Podcastfrancaisfacile

Podcastfrancaisfacile faqe është edhe e matur, e organizuar dhe shumë e qartë. Kjo lejon të punojë pikat kryesore të gramatikës me sqarime në frëngjisht. Përdoruesit e internetit thjesht duhet të klikoni në butonin "play" në mënyrë që një skedar audio të fillojë automatikisht dhe shpjegimet që ofrohen duhet të dorëzohen në një ritëm mjaft të ngadaltë dhe përshtaten me studentët. Kuptimi i sqarimeve është shumë i rëndësishëm, prandaj francezët për të shpjeguar mësimet mbeten të thjeshta dhe të përshtatura për një dëgjim të tipit analitik. Shumica e aspekteve të gjuhës mund të funksionojnë si adverb, mbiemra, fjalime të drejtpërdrejta ose të raportuara, lidhjet, shprehjet, krahasimet ...

YouTube

Përdorur për të mësuar frëngjisht, faqja në YouTube mund të provojë të jetë një burim i shkëlqyeshëm. Në të vërtetë, dhjetëra video lejojnë përdoruesit e internetit të përfitojnë nga shpjegimet e mësuesve dhe njerëzve të tjerë me origjinë franceze. Ky burim është ideal për ata që preferojnë që mësimet t'i shpjegohen me gojë më shumë sesa me shkrim. Përveç kësaj, përdoruesit e internetit ftohen rregullisht të punojnë me gojë dhe të përfitojnë nga shembuj konkretë të shqiptimit të fjalëve dhe shprehjeve në frëngjisht. Videot regjistrohen rregullisht në këtë medium, që është aktiv prej shumë vitesh dhe i ndjekur nga miliona njerëz.

TV5Monde

Portali TV5Monde është një nga mjetet më të mira për të mësuar frëngjisht jo vetëm për fëmijët dhe adoleshentët, por edhe për studentët e rritur. Në të vërtetë, faqja është jashtëzakonisht gjithëpërfshirëse. Në veçanti, ai ofron burime të shkruara, interaktive ose jo, si dhe video për tema të ndryshme. Nganjëherë të paraqitura në formën e Webdocs, ato ju lejojnë të mësoni frëngjisht me ndihmën e raporteve video për ngjarjet aktuale. Histori të ndryshme ndahen nga folësit frëngjisht dhe videot përshtaten për të kuptuarin e njerëzve që mësojnë gjuhën frënge.

Memrise

Faqja Memrise ofron flashcards të ndryshme shumë të thjeshta për të mësuar përmendësh dhe shumë popullor. Ata kanë për qëllim të mbështesin përdoruesit e internetit në mësimin e gjuhës franceze duke u ofruar atyre pajisje ndihmëse vizuale që janë të këndshme, të qarta dhe të thjeshta për t'u kujtuar. Kjo është një faqe e dedikuar për njerëzit që duan të mësojnë frëngjisht thjesht, me shembuj të koncerteve dhe të thjeshta për t'u kuptuar. Përveç kësaj, dizajni dhe lundrimi i ofruar nga faqja janë shumë të këndshme. Këto burime në frëngjisht mund të printohen dhe mbahen kudo.

Pika e FFL

Le Point du FLE është një bazë e të dhënave e madhe që ofron qasje në burime të shumta në gjuhën frënge nga media të ndryshme. Si rezultat, përdoruesit e internetit mund të kenë qasje në përmbajtje të shkruar, por edhe audio në frëngjisht. Disa lloje të ushtrimeve i lejojnë ata të vënë në provë të kuptuarit e tyre me gojë: gramatikë, drejtshkrim, fjalor ose ushtrime shqiptimi. Kjo faqe është një nga burimet më të mira për të mësuar frëngjisht që mund ta gjeni në internet dhe u drejtohet studentëve të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha vendet. Merret me të gjitha aspektet e gjuhës.

Kënaqësia e të mësuarit

Vendi i quajtur "kënaqësia e të mësuarit" u krijua nga CAVILAM Vichy, e cila prandaj është në Francë. Ai siguron përdoruesit e internetit dhe studentët me disa burime në frëngjisht, siç janë fletët edukative. Qëllimi i tyre është të lehtësojë shfrytëzimin e burimeve të ndryshme multimediale, të tilla si filma të shkurtër, këngë, transmetime radio ose kurse interneti. Qëllimi i tyre është të krijojnë ushtrime franceze të të nxënit. Këto burime janë shumë të dobishme për ata që duan të mësojnë frëngjishten në një autonomi të plotë dhe kanë një nivel të avancuar në këtë gjuhë.

Le fjalor en ligne

Mësuesit e gjuhëve të huaja përgjithësisht pajtohen se fjalorët janë mjetet më të mira për mësim. Në të vërtetë, ato bëjnë të mundur të kërkosh fjalë franceze, domethënia ose përkufizimi i të cilave na lëkund, dhe në të gjitha kontekstet e mundshme. Kështu, fjalëkryqet gjatë një bisede, në një video ose, brenda një teksti, mund të studiohen. Kështu, kuptimi i tyre mund të kuptohet në mënyrë të përkryer. Online, ka shumë mjete për përkthimin e fjalëve. Ato ofrojnë përkufizime të qarta, por gjithashtu lejojnë që fjalët të vendosen në fjali për të kuptuar domethënien e tyre. Ky burim është i përkryer për studentët që dëshirojnë të udhëtojnë në Francë ose në një vend frankofon, pa u shqetësuar për një fjalor letre.

Have fun while learning frëngjisht

Have fun while learning frëngjisht

Për të mbetur i motivuar dhe për të vazhduar përpjekjet e saj, të mësuarit e gjuhës frënge duhet të mbetet një kënaqësi dhe një dëfrim i vazhdueshëm. Disa vende ofrojnë për të mësuar frëngjisht me kreativitet, një humor të vogël dhe një kontakt të butësi. Duke pasur kënaqësi zbulimin e frëngjisht gjithashtu ndihmon për të asimiluar atë.

Elearningfrench

Faqja e internetit eLearning ofron qasje në klasa të lira franceze të gramatikës dhe gjithashtu ju lejon të mësoni shprehje të zakonshme në këtë gjuhë. Përdoruesit e internetit mund të gjejnë këngë dhe flashcards për të mësuar frëngjisht në një mënyrë tjetër, më shumë argëtim dhe argëtim. Disa do të habiten dhe do të kënaqen për të zbuluar shprehjet e njohura shpesh të përdorura në Francë dhe në vendet frankofone!

BBC franceze

Faqja e internetit e kanalit televiziv BBC ofron qasje në shumë përmbajtje të dizajnuara për të lehtësuar mësimin e frëngjishtes. Ajo synon një nga seksionet e saj tek fëmijët, dhe i lejon përdoruesit të praktikojnë, lexojnë dhe shikojnë shumë përmbajtje në frëngjisht. BBC kombinon kënaqësinë e informimit dhe lajmin e momentit me të mësuarin e francezëve të folur dhe të shkruar. Shumë lojëra janë për të rriturit, si dhe titujt e TV & radio për të kuptuar lajmet në gjuhë të ndryshme. Burime janë gjithashtu të disponueshme për gramatikë, fjalor dhe mësues të gjuhës frënge në një gjuhë të huaj. Kjo faqe është shumë e plotë dhe prandaj është e destinuar për profile të ndryshme të studentëve të gjuhës.

Ortholud

Për të mësuar frëngjisht duke u argëtuar është qëllimi i faqes së internetit të quajtur "Ortholud". Lojërat dhe ushtrimet zbavitëse regjistrohen rregullisht në internet dhe u lejojnë atyre që u japin hua vetes një metodë argëtimi për të mësuar gjuhën franceze. Kjo faqe e re merret me tema shumë të shpeshta dhe lajme të pazakonta. Ai i fton lexuesit e tij që të bëjnë pyetje duke lejuar një kuptim tjetër të teksteve të propozuara. Kjo është ideale për përdoruesit e internetit që duan të kuptojnë të gjitha aspektet e gjuhës duke përdorur burime origjinale dhe të ndryshme franceze.

Lojërat e TV5Monde

Të mësosh frëngjisht, si çdo gjuhë tjetër, nuk është gjithmonë kënaqësi. Prandaj, ndonjëherë është e nevojshme të pajtohet qetësia dhe relaksimi me punën në gjuhë. Për këtë, nuk ka asgjë si lojëra argëtuese dhe aktivitete. Si rezultat, faqja TV5Monde ofron një seksion tërësisht të dedikuar për lojëra dhe i cili gjithashtu ofron aktivitete të tilla si kuize dhe tërheqëse fjalësh. Të gjitha këto burime janë përshtatur në nivele të ndryshme të të mësuarit: fillestar, fillor, i mesëm dhe i përparuar. Kështu, të gjithë përdoruesit e internetit mund të përparojnë pa e ndjerë atë.

Cia France

Nëpërmjet kolonën e tij "Francezët dhe ju", faqe Cia France ofron lojëra të ndryshme të internetit dhe ushtrime interesante dhe për të aplikuar njohuritë e tij të gjuhës frënge. Ai propozoi McQ në kohën e duhur i quajtur grupe "parashutë Roger" ose "të ndaluar në tren", por edhe shumë aktivitete të tjera. Ata janë të gjallë dhe interaktivë, dhe kështu lejojnë një zhytje të këndshme për lojtarët dhe studentët e gjuhës frënge. Ai përfshin tekste për të përfunduar, fjalët për të rrëshqitur, shprehjet për të zbuluar dhe aktivitete të ndryshme.

LesZexpertsfle.com

Kjo faqe është një blog me qëllime edukative për trajnerët e FLE. Burimet që ofron mund të jenë gjithashtu të dobishme për studentët francezë me një nivel mjaft të avancuar. Vendi përdor një ton veçanërisht të çuditshëm dhe zbavitës. Ofron aktivitete gardian me dokumente autentike dhe media të ndryshme të punës. Burimet e reja publikohen rregullisht në internet, duke u lejuar nxënësve të përparojnë shpejt dhe të mësojnë teknika efektive të të mësuarit gjatë javëve.

Përsosni theksin tuaj dhe treni për të folur si një francez i vërtetë

Përsosni theksin tuaj dhe treni për të folur si një francez i vërtetë

Njohja se si të formohen fjali në frëngjisht dhe të kuptuarit e deklaratave të bëra nga njerëzit e tjerë janë dy nocione që janë plotësisht pjesë e mësimit francez. Por, studentët që dëshirojnë të zotëronin këtë gjuhë duhet të punojnë edhe për frëngjishten e tyre të folur. Shprehja e tyre e fjalëve, fraza dhe fjali është e rëndësishme. Vende dhe burime të ndryshme të vendosura në internet bëjnë të mundur që të punohet në këtë pikë vendimtare.

TV5Monde

Edhe një herë, faqja TV5Monde spikat për saktësinë e përmbajtjes së saj dhe cilësinë e burimeve të ofruara për të mësuar frëngjisht. Memorandume të ndryshme janë në dispozicion dhe të gjitha shoqërohen nga një video posaçërisht kushtuar shqiptimit të një tingulli. Kështu, studentët e gjuhës frënge mund ta kuptojnë lehtë çështjen e zotërimit të tyre të theksit frëngjisht dhe tingujve të ndryshëm që ekzistojnë. Këto karta të vogla kanë shumë detaje. Ato janë të lehta për tu kuptuar dhe të arritshme në të gjitha nivelet.

Phonétique

Frëngjishtja është një gjuhë tepër e komplikuar për t'u asimiluar dhe për të cilën çdo ushtrim është i dobishëm. Puna me shqiptimin e fjalëve është shumë e rëndësishme kur doni të mësoni frëngjisht dhe të kuptoni nga frankofonët. Faqja "Fonetik" prandaj i ofron përdoruesve të internetit të punojnë në letrat e ndryshme të alfabetit dhe shqiptimin e tyre. Ushtrimet duhet të zhvillohen në vetë-studim. Ato synojnë t'i ndihmojnë studentët të zotëronin shqiptimin e tingujve të veçantë të gjuhës frënge.

Flenet

Faqja e internetit e Flenet është menduar edhe për studentët e gjuhës frënge në një gjuhë të huaj. Ajo u vë në dispozicion shumë burime video dhe audio. Qëllimi është që të lejojnë ata të punojnë shqiptimin e tyre të fjalëve dhe tingujt karakteristike të gjuhës frënge. Kështu, ata kanë mundësinë për të përsosur theksin e tyre. Ata mund të punojnë në këngë, tekste, programe radio, dialogje apo edhe sintetizues zëri. Shumëllojshmëria e përmbajtjes është pasuria e kësaj faqeje interneti.

Acapela

Acapela është një vend i dedikuar për shqiptimin e teksteve të shkruara në frëngjisht. Kjo u lejon studentëve të dëgjojnë një tekst të shkruar prej tyre. Kështu, ata kanë mundësinë të punojnë fjalët dhe frazat e zgjedhjes së tyre me shpejtësi dhe thjeshtësi. Faqja gjithashtu përcjell në video dhe përmbajtje interaktive.

Trekëmbësh

Trekëmbësh është një faqe që ofron kurse fonetike për studentët e nivelit fillestar. Ushtrimet që ai vendos në internet janë interaktive dhe përfitojnë nga përgjigje specifike. Në këtë faqe, është e mundur të punoni kategori të ndryshme. Ai favorizon punën e zërit të gjuhës frënge dhe kuptimin e veçorive të tij.

Kursi i fonetikës

Kjo faqe ofron vetë-korrigjimin e ushtrimeve fonetike për studentët e të gjitha niveleve. Vendi gjithashtu varet nga Universiteti prestigjioz i Hong Kongut. Përdoruesit e internetit mund të përdorin forma të ndryshme. Ata mund të studiojnë kështu tingujt e frengjishtës, zanoret e hundës. Por edhe sekuenca, links, bashkëtingëlloret, shqiptimi i zanoreve ... Qëllimi i faqes është për të ofruar kurse të plota mbi shqiptimin e shkronjave, fjalëve dhe tingujt nga gjuha frënge. Çdo fletë është e ndarë në shumë ushtrime shumë të plota, duke lejuar një mësim të thellë të theksit francez.

YouTube

Përveç ofrimit të videove të mësimeve në gjuhën frënge, platforma YouTube është një mbështetje e shkëlqyeshme për të mësuar të flasësh më mirë frëngjishten. Por edhe për të përmirësuar theksin e tij. Vetëm bëni një kërkim në zërin, lidhjet ose letrat për të shqiptuar. Pastaj, përdoruesit mund të marrin të gjitha llojet e videove në këtë temë. Për shkak të kësaj, është e mundur të punojmë me shembuj të koncerteve. Sidoqoftë është e nevojshme të privilegjim përmbajtjen e njohur dhe që rezulton nga zinxhirë të rëndë. Por në YouTube, mësimet në këtë fushë përgjithësisht janë të dizajnuara mirë.

Mëso frëngjisht me mobilitet falë aplikacioneve të smartphone

Mëso frëngjisht me mobilitet falë aplikacioneve të smartphone

Shumë aplikacione janë shfaqur në mbarë botën. Shumë ofrojnë për të mësuar gjuhë të ndryshme me lehtësi dhe argëtim të madh. Ndër to ka aplikacione të dedikuara për mësimin e gjuhës frënge. Të tjerë ofrojnë frëngjisht midis katalogëve të tyre të mëdhenj të gjuhëve të huaja.

Babbel

Babbel është një aplikacion i njohur dhe i përdorur në mbarë botën. Ajo ofron për të mësuar frëngjishten si shumë gjuhë të tjera. Shumë përdorues e vlerësojnë këtë aplikacion. Ata zakonisht i japin atij vlerësimet më të mira dhe komentet. Aplikimi ofron mësime të zhvilluara nga ekspertët e gjuhës frënge. Është e mundur të gjesh programe të dobishme dhe relevante, si dhe një thjeshtësi të madhe përdorimi. Është në dispozicion në të dy Android dhe iOS, dhe programet e plota nuk janë falas. Megjithatë, ato janë shumë të plota dhe mund të përparojnë diku dhe shumë shpejt. Sipas përdoruesve, ky investim i vogël mund të jetë një alternativë e mirë.

Projekti Voltaire

Projekti Voltaire është gjithashtu një aplikacion që mundëson pasurimin e zotërimit të gjuhës frënge. Ai udhëzon përdoruesit në mësimin e shumë rregullave gramatikore. Ndodh gjithashtu të jetë i disponueshëm në të gjitha pajisjet celulare (smartphone dhe tablet). Një faqe interneti gjithashtu plotëson këtë aplikacion. Ky i fundit mban edhe emrin “Project Voltaire”. Ky aplikacion ofron metoda specifike të trajnimit francez. Ai gjithashtu ofron përmirësime për studentët që duhet të bëjnë një bilanc të arritjeve të tyre. Nga ana tjetër, rregullisht merr vlerësime shumë të mira nga shumë përdorues.

(Aplikacion Iphone, android, Windows Phone)

App i përzemërt

Aplikacioni që mban emrin "Cordial" ofron mësime falas specifike në frëngjisht. Përkundrazi, ato janë të orientuara drejt atyre që e studiojnë atë si gjuhë të huaj. Si i tillë, ai përbën një burim perfekt për të mësuar frëngjishten me lëvizshmëri dhe performancë. Cordial është i ndarë në dy aplikacione: të dy ofrojnë kurse të gjuhës frënge, me rreth XNUMX aktivitete dhe ushtrime. Aplikacioni thekson fonetikën. Kjo i lejon studentët të punojnë në shqiptimin e tyre të fjalëve, shprehjeve dhe fjalive në frëngjisht. Programet që ofron janë shumë gjithëpërfshirëse. Isshtë i disponueshëm në pajisjet mobile (tablet dhe smartphone).

(Aplikacion Iphone, android)

Konjugimi

"La conjugation" është, siç sugjeron emri, një aplikacion që synon të përmirësojë njohuritë e konjugimit të përdoruesve të tij. Dhe konjugimi është një nga gjërat më të vështira për t'u zotëruar kur përpiqeni të mësoni frëngjisht. Foljet e parregullta, e kushtëzuara, koha e shkuar, ndryshojnë në trajtën përemërore… Këto elemente janë përgjithësisht pjesë e vështirësive që hasin nxënësit kur përpiqen të mësojnë frëngjisht si gjuhë të huaj. Ka shumë informacione në dispozicion. Ato kanë të bëjnë me mënyrat (treguese, nënrenditëse, etj.), kohët, zërin pasiv ose zërin aktiv, grupet dhe format. Gjithçka shoqërohet me ushtrime të ndryshme konjugimi për të vënë në praktikë njohuritë teorike të paraqitura në aplikacion.

(Aplikacion Iphone, android)

Larousse fjalor në celularët

Disa studentë ndonjëherë janë në lëvizje, duke udhëtuar ose duke qëndruar në Francë. Ata gjithashtu mund të vizitojnë një vend frëngjishtfolës. Në këtë rast, është e zakonshme të gjejmë fjalë që nuk mund t'i identifikojmë. Ose për të kuptuar shprehje të caktuara. Në këtë rast, mund të jetë e dobishme të keni një fjalor në dorë, vetëm se pothuajse nuk është kështu. Me fjalorin Larousse në celularë, përdoruesit mund të kenë akses në të gjitha llojet e informacionit rreth fjalëve që kërkojnë. Sinonimet, etimologjia e fjalëve, shprehjet e lidhura. Është një mjet i përsosur për të vazhduar të "mendosh në frëngjisht". Por edhe kur përpiqeni të përsosni fjalorin tuaj në çdo kohë dhe kudo në botë.

(Aplikacion Iphone, android, Windows Phone)

Aplikacioni "Përmirëso frëngjishten tënde"

Ky aplikacion bazohet në librin e Jacques Beauchemin dhe ofron më shumë se dyqind mësime franceze. Ajo gjithashtu ofron disa lloje të testeve interaktive që janë në dispozicion në format quiz. Miliona përdorues kanë shkarkuar tashmë aplikacionin, i cili rregullisht merr komente dhe komente shumë të mira. Kjo është për shkak të shkathtësisë së saj, por edhe cilësisë së mësimeve të ofruara dhe thjeshtësisë së tyre të kuptimit. Ky është një mjet shumë i mirë për studentët e gjuhës franceze dhe të të gjitha niveleve.

Burimet edukative për fëmijët

për të mësuar frëngjisht me fëmijët tuaj

Interneti është një medium i fuqishëm që jep akses në shumë mjete shumë interesante për të mësuar gjuhën frënge. Disa janë të përgjithshme, ndërsa të tjerët ofrojnë udhëzime më të synuara drejt gramatikës, fjalorit ose bashkimit. Fillestar, i ndërmjetëm ose i konfirmuar: secili nivel merret parasysh. Dhe disa burime do të vlerësohen shumë nga studentët më të rinj të gjuhës frënge.

Voyagesenfrancais

Kjo faqe ka për qëllim fëmijët që janë gati të shkojnë në Francë ose në një vend që flet frëngjisht. Ai sjell shumë njohuri dhe lexon, dëgjon dhe ndan burime për të mësuar frëngjisht rreth temës së udhëtimit. Ushtrimet në formën e pyetjeve dhe përgjigjeve u lejojnë të rinjve të praktikojnë leximin dhe të kuptuarit e frëngjishtes duke u argëtuar.

Delffacile

Kjo faqe është shumë e pasur në stërvitje është kryesisht për fëmijët që dëshirojnë të mësojnë frëngjisht dhe të gëzojnë burime cilësore. Mund të punohet në disa shkathtësi të tilla si leximi i teksteve, dëgjimi i përmbajtjes, shkrimi apo fjala franceze. Aktivitetet janë gjithnjë progresive në këto katër aftësi dhe prandaj përshtaten për aftësitë dhe nivelin e secilit fëmijë. Dizajni i faqes është argëtuese, por gjithashtu shumë e lehtë për të marrë në dorë për të rinjtë. Aktivitetet vlerësohen nga 1 në 4 bazuar në shkallën e vështirësisë së tyre. "Pikat e gjuhës" u vihen në dispozicion fëmijëve për t'i ndihmuar ata kur hasin vështirësi. Ata mund t'i kryejnë ato para ose pas ushtrimeve, sipas dëshirave të tyre ose nevojave të tyre.

Aktivitete të lehta franceze

Kjo faqe tjetër është krijuar gjithashtu për të rinjtë që dëshirojnë të mësojnë frëngjisht me ushtrime dhe lojëra argëtuese. Ata mund të stërviten në përputhje me nivelin e tyre: "të lehtë", "të ndërmjetëm" ose "fillestarë". Kjo i lejon fëmijët të luajnë lojëra të ndryshme dhe të mësojnë bazat e gjuhës frënge, të tilla si ngjyrat, muajt, kafshët ... Pasuria e temave lejon që të gjithë fëmijët të punojnë në tema që i shqetësojnë ata dhe t'i interesojnë ata në mënyrë që të përparojnë. më shpejt

TV5Monde

Faqja TV5Monde u kushton një portal mësimi në gjuhën frënge fëmijëve të moshës tre deri në dymbëdhjetë. Shumë programe u dedikohen grupeve të moshave të ndryshme si 4-6 vjeç ose 5-7 vjeç. Ato përshtaten veçanërisht për ngjarjet aktuale dhe ofrojnë të gjitha llojet e temave që vlerësohen përgjithësisht nga fëmijët. Atyre u ofrohen mësime video, këngë, ushtrime argëtuese krahasimi si dhe aktivitete të tjera të ndryshme dhe interesante.

Një portal tjetër i TV5Monde është për të rinjtë nga 13 në 17 vjeç. Përveç lehtësimit të mësimit të gjuhës frënge, faqja merret me tema aktuale si informacioni, projekte, konkurse, këngëtarë francezë të momentit për të interesuar dhe për të kapur qëllimin e të rinjve.

LanguagesOnline

Është një vend për fëmijët dhe ka një dizajn aq të thjeshtë sa të arritshëm. Ushtrimet janë shumë të ndryshme dhe lejojnë fëmijët të mësojnë frëngjisht përmes lojërave dhe stërvitjeve të dizajnuara posaçërisht për ta. Ata gjithashtu kanë dallimin e të qënurit interaktive, që i lejon fëmiut të dëgjojë fjali dhe t'i lexojë ato për të përmirësuar kuptimin e tij të kthesave të fjalive dhe kuptimin e tyre. Janë mbuluar shumë tema si ngjyrat, numrat, letrat, familja, kafshët, mosha, lëndët shkollore, moti, tregimet, trupi i njeriut, transporti, pasionet dhe më shumë . Është madje e mundur të shkarkoni këngë për të dëgjuar dhe punuar në media të tjera.

Site Carel

Dokumentet e ofruara në këtë faqe janë rezultat i punës që rezulton nga një partneritet midis profesionistëve të ndryshëm të frëngjishtes si gjuhë e huaj (FLE), siç janë mësuesit dhe praktikantët. Është një grup burimesh që fëmijët mund të shkarkojnë, shtypin, prerë, del ose të ngjisin. Këto burime sigurojnë qasje në mësimin argëtues të gjuhës frënge. Janë të disponueshëm lojëra të ndryshme si p.sh lojrat e lojërave të fatit, kujtesa, loja e portreteve, një lojë e patë, një tjetër domino ... Qëllimi i këtyre burimeve dhe për të marrë fëmijët të përdorin frëngjishten për të luajtur dhe për të komunikuar rreth aktiviteteve që i argëtojnë dhe i interesojnë ato.

Traduction për fëmijët

Për të gjetur shpejt kuptimin e një fjale, fëmijët mund të kthehen në motorin e kërkimit të Google dhe shërbimin e përkthimit të tij. Të gjithë ata duhet të bëjnë është të shkruani një fjalë ose fraza të panjohur në frëngjisht dhe të merrni përkthimin në gjuhën e tyre amtare. Nëse shërbimi po përmirësohet vazhdimisht, mund të prodhojë përkthime të këqija dhe të mashtrojë. Për këtë arsye është më mirë të përkthehet vetëm fjala dhe jo një fjali e tërë. Përkthimi ju lejon të mësoni shpejt kuptimin e një fjale.