Një animacion i lezetshëm i vogël lëvizje me temë blerje në PowerPoint. Për të riprodhuar të gjitha këto, ju keni të drejtë për një shumë këshilla. Një mënyrë e mirë për të grumbulluar ide të mira për diapozitivët tuaj të ardhshëm. Shfrytëzoni rastin për të shqyrtuar elementët e ndryshëm të një prezantimi të mirë në pjesën tjetër të artikullit.

Përgatitni strukturën e prezantimit tuaj paraprakisht

Kur njerëzit do të mblidhen për të marrë pjesë në prezantimin tuaj. Ata nuk do të vijnë për të parë foto të bukura. Ata kanë punë dhe sigurisht nuk kanë kohë për të humbur. Prandaj duhet të përgatisni siç duhet mesazhin që dëshironi të përçoni. Një plan i detajuar që specifikon sekuencën e lëndëve që do të diskutoni dhe renditjen e tyre të rëndësisë është një parakusht thelbësor.

Siguroni qëndrueshmërinë e prezantimit tuaj

Me një ide të qartë se si do të shpaloset ndërhyrja juaj në mendje. Essentialshtë thelbësore për ju të kontrolloni qëndrueshmërinë si në substancë ashtu edhe në formën e tërësisë. Nëse secila diapozitiv përdor një font dhe ngjyra të ndryshme. Pavarësisht nëse thoni fjalë kontradiktore ose plotësisht të shkëputura, akumulimi i gabimeve të vogla do të dërgojë një imazh të amatorizmit. Ndërsa, përkundrazi, një grup diapozitivësh që respektojnë të njëjtën kartelë grafike kanë një deklaratë lineare dhe të ilustruar mirë. Do të provojë zotërimin tuaj të përsosur të situatës.

Përdorni mirë mediat

Të përdorura pa tepricë, animacionet me fotografi të bukura mund ta mbajnë audiencën tuaj zgjuar. Sidoqoftë, kini kujdes nga ekzagjerimet në këtë fushë. Slide të zbukuruara me fotografi thjesht dekorative të cilat nuk shtojnë asgjë. Filmi i muzikës në mes të një prezantimi për të nxjerrë në pah një detaj të parëndësishëm. E gjithë kjo mund të merret si mungesë serioziteti. Mos harroni se një fotografi është më e mirë se një mijë fjalë dhe është më mirë ta bëni atë të thjeshtë. Prezantimi duhet të bazohet në ndërhyrjen tuaj me gojë. Diapozitivët janë aty për t'ju mbështetur dhe për të ilustruar çështjen tuaj.

Përdorni burimet përkatëse

Kur evokoni një numër, një informacion, është thelbësore që të dimë origjinën e vlerësimit tuaj. Kjo do t'i lejojë dëgjuesit tuaj të shqyrtojnë vërtetësinë e informacionit që ju u jepni atyre. Rreptësia dhe serioziteti i punës suaj nuk mund të vihen në dyshim. Besueshmëria juaj do të dalë e forcuar. Ju nuk do të ngatërroheni me ata që hedhin numra ose thonë gjëra të paverifikueshme, sharlatanët.

Provoni prezantimin tuaj para D-Day

Përshtatni provat tuaja me sfidat e prezantimit që duhet të bëni. Për një takim të shpejtë me kolegët, testet e thjeshta rutinë do të mjaftojnë. Nga ana tjetër, në një temë me pasoja serioze në rast të një gabimi. Ju duhet të shmangni çdo neglizhencë, nëse nuk pranoni pasojat. Nuk ka dyshim që ju e kuptoni përpara një klienti ose një menaxheri që një nga titujt tuaj nuk shfaqet. Kur ndonjëherë keni harruar të kontrolloni drejtshkrim të gjitha tekstet tuaja. Gjithçka duhet të kontrollohet paraprakisht.