Kategoria: Vendosuni dhe punoni në Francë

Kush mund të përfitojë nga një ndalesë pune lidhur me mbylljen e shkollave? Nëse keni të drejtë për atë, cila është shuma dhe periudha e kompensimit?

  Ju me siguri po i bëni vetes shumë pyetje tani. Nëse më duhet të mbaj ...

Lexo më shumë
ngarkim

përkthyes

Kalo te përmbajtja kryesore