Rënie e keqe nga shkallët në zyrë, shqetësim gjatë ngarkimit të një kamioni, dehje e shkaktuar nga dëmtimi i aparateve të ngrohjes... Sapo aksidenti, i cili ka ndodhur “fakt ose gjatë punës”, ka shkaktuar lëndime apo Sëmundjet e tjera, punonjësi përfiton kompensim të veçantë dhe të favorshëm.

Legjislacioni nuk kufizohet vetëm në këto raste… Kur punonjësi vdes nga një aksident në punë ose nga një sëmundje profesionale, është radha e të afërmve të marrin dëmshpërblimin nëpërmjet pagesa e një pensioni.

Hapat e parë që duhen ndërmarrë pas aksidentit : punëdhënësi bën një deklaratë në fondin e sigurimit shëndetësor parësor brenda 48 orëve (të dielave dhe festat nuk përfshihen). Kjo kryen një hetim për të vërtetuar se është vërtet një aksident profesional dhe jo privat. Më pas i dërgon një njoftim familjes së viktimës (veçanërisht bashkëshortit) dhe, nëse është e nevojshme, i kërkon informacion shtesë.

Më në fund, u paguan pensionin familjarëve që kanë të drejtë për të. Nëse është e nevojshme, Federata Kombëtare e Aksidenteve në Punë dhe

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Mbikëqyrja video: a mund ta përdorni si provë?