Vizitat mjekësore të vitit 2021: çfarë shtyhet apo jo

Shtyrja ka të bëjë me dy lloje të provimeve;
vizita fillestare e informacionit dhe parandalimit (VIP) (përveç për disa popullata në rrezik: të mitur, gra shtatzëna, punonjëse të natës, etj.) dhe rinovimi i saj;
rinovimi i testit të aftësisë dhe vizita e ndërmjetme për punëtorët që përfitojnë nga monitorimi i përforcuar, me përjashtim të punëtorëve të ekspozuar ndaj rrezatimit jonizues të klasifikuar në kategorinë A.

Të gjitha këto provime, afati i fundit për të cilin duhet të mbërrijë në 16 Prill 2021 (ose të cilat tashmë janë shtyrë për herë të parë dhe nuk mund të organizoheshin para 4 Dhjetorit 2020) mund të shtyhen për një maksimum prej një viti pas afatit.

Megjithatë, shtyrja e tyre nuk është sistematike, është mjek i punës Kush vendos. Ai mund të zgjedhë t'i mbajë ato në lidhje me informacionin që disponon në lidhje me gjendjen shëndetësore të punonjësit, si dhe rreziqet që lidhen me vendin e tij të punës ose kushtet e tij të punës.

Vizitat mjekësore të vitit 2021: çfarë nënkupton shtyrja për ju

Nuk varet nga ju që të organizoni shtyrjen, por në ilaçet e punës. Pra, është mjeku i punës që duhet:

nga njëra anë, ju informoj edhe për shtyrjen