Print Friendly, PDF & Email

Cila është jeta e përditshme e një oqeanologu? A duhet të keni këmbë deti për të ushtruar një "profesion detar"? Për më tepër, përtej marinarëve, cilat profesione janë të lidhura me detin? Dhe cilat kurse të ndiqni për t'i ushtruar ato?

Shumë profesione që lidhen me detin ushtrohen në tokë, ndonjëherë edhe qindra kilometra nga bregu. Me qëllim për të nxjerrë në pah diversitetin e aktiviteteve në sektorin detar, ky MOOC do të hedhë dritë mbi to sipas katër shqetësimeve kryesore shoqërore: Ruajtja, Zhvillimi, Ushqimi dhe Lundrimi.

Si të përfshihemi për të përballuar sfidat që vijnë nga ruajtja e burimeve detare, zhvillimi i aktiviteteve në bregdet apo energjitë e rinovueshme detare? Përtej inxhinierëve dhe teknikëve, pse ekonomistët, gjeografët, juristët, etnologët dhe gjeologët janë gjithashtu në vijën e parë të frontit për të përballuar sfidat që vijnë nga vulnerabiliteti i shtuar i territoreve bregdetare?

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Ndikimet mjedisore të teknologjisë dixhitale