Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Lëvizshmëria e brendshme është sot një sfidë e madhe për kompanitë dhe departamentet e tyre të burimeve njerëzore. Në Francë, më shumë se 30% e vendeve të punës në kompani plotësohen nga lëvizshmëria e brendshme!

Jo të gjitha kompanitë kanë të njëjtat mjete dhe burime për të zbatuar politikat e lëvizshmërisë. Për më tepër, objektivat e politikave të lëvizshmërisë ndryshojnë nga kompania në kompani.

Prandaj, përkufizimi dhe metodat e zbatimit ndryshojnë nga kompania në kompani. Përpara se të zbatojnë një politikë të brendshme të lëvizshmërisë, menaxherët e burimeve njerëzore duhet t'i bëjnë vetes pyetjet e duhura.

– Cilat janë objektivat e zhvillimit dhe promovimit të lëvizshmërisë së brendshme dhe cilat janë rezultatet e pritura?

– Si do të maten?

– Çfarë mjetesh janë në dispozicion të tyre?

– Çfarë buxheti dhe burimesh janë në dispozicion për këtë politikë?

Ky trajnim do t'ju ndihmojë t'u përgjigjeni këtyre pyetjeve dhe të krijoni një politikë lëvizshmërie që plotëson nevojat e punonjësve tuaj dhe rezultatet e biznesit tuaj.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→