Microsoft Office Excel është një mjet thelbësor për analizimin dhe paraqitjen e të dhënave numerike, duke ju lejuar të punoni në mënyrë të pavarur dhe efikase. Kursi "Excel për fillestarët" është për këdo që dëshiron të mësojë se si të përdorë Microsoft Excel, të krijojë spreadsheets dhe të llogarisë të dhënat shpejt dhe sistematikisht.

Kursi mëson bazat e Excel me shpjegime të qarta dhe shembuj interesantë.

Kursi ndjek një udhëzim logjik të mësimdhënies.

- Futja e të dhënave.

– Plotësoni shpejt tabelat me grupe të dhënash.

– Ndryshoni pozicionin e të dhënave tuaja në çdo kohë, kudo.

– Kopjoni të dhënat dhe kopjoni ato duke shmangur dublikatat.

– Kryeni llogaritje të thjeshta për të dhëna specifike, për shembull, duke përdorur tabela.

– Llogaritjet automatike kur punoni me shumë qeliza.

Në fund të kursit, ju mund të testoni njohuritë tuaja me një kuiz me zgjedhje (opsionale) dhe një test praktik.

Vazhdoni trajnimin falas në Udemy→

LEXO  Klikoni në kanalet nga A në Z nga FunnelPirateTV