Zhytuni në zemrën e modeleve ekonomike dhe zbuloni çelësat e krijimit të vlerës për kompanitë

Zhytuni në botën magjepsëse të modeleve të biznesit dhe zbuloni si arrijnë kompanitë të krijojnë vlerë. Do të mësoni elementet thelbësore të një modeli biznesi, si dhe rolin e tyre vendimtar në suksesin e një biznesi. Duke ekzaminuar rastet e jetës reale si McDonald's, ju do të eksploroni ndërveprimet midis këtyre elementeve dhe do të zbuloni mjete të vlefshme për analizimin dhe zhvillimin e strategjive fituese.

Përvetësoni teknikat e avancuara analitike dhe zbatoni ato në studimet ikonike të rasteve

Zgjeroni aftësitë tuaja duke analizuar modelet e biznesit me teknikat e analizës plotësuese. Duke diskutuar shembuj realë, do të kuptoni se si funksionojnë këto modele në praktikë. Ju gjithashtu do të njiheni me mjetet analitike si modeli i biznesit CANVAS, analiza SWOT, 5 forcat e Porter-it, teoria e zinxhirit të vlerës dhe analiza PESTEL.

Në fund të trajnimit, do të mund të aplikoni konceptet e mësuara në analizën e modeleve të tjera të biznesit, si ai i Uber. Ky trajnim ju ofron një bazë të fortë për t'u zhvilluar biznesin tuaj ose vlerësoni strategjinë e të tjerëve, duke shmangur gabimet e zakonshme dhe duke maksimizuar potencialin tuaj për sukses.