Trajnim falas Linkedin Learning deri në vitin 2025

Shumë anëtarë të ekipit të shkencës së të dhënave nuk janë shkencëtarë të të dhënave. Ata janë menaxherë dhe punonjës që duan të nxjerrin vlerë reale nga të dhënat e organizatës. Ata duhet të kuptojnë gjuhën e shkencës së të dhënave për të bërë pyetje më të mira, për të kuptuar proceset dhe për të ndihmuar organizatën të marrë vendime më të mira. Ky kurs është një hyrje në shkencën e të dhënave për ata që nuk punojnë në këtë fushë. Ai prezanton konceptin e të dhënave të mëdha, mjetet dhe teknikat e zakonshme si mbledhja dhe renditja e të dhënave, vlerësimi i bazave të të dhënave, kuptimi i të dhënave të strukturuara dhe të pastrukturuara dhe përdorimi i analizave statistikore. Autori dhe edukatori ekspert Doug Rose prezanton gjuhën e shkencës së të dhënave dhe prezanton organizatat me mundësitë dhe kufizimet e kësaj fushe që po zhvillohet me shpejtësi.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→