Shtyrja e vizitave mjekësore që duhen para 2 gushtit 2021

Urdhëresa parashikon një shtyrje të mundshme të ekzaminimeve mjekësore të cilat skadojnë para 2 gushtit 2021.
Mbani mend, megjithatë, që jo të gjitha vizitat mjekësore mund të shtyhen. Një dekret autorizon kështu shtyrjen brenda një maksimumi prej një viti pas skadimit të:

vizita fillestare e informacionit dhe parandalimit (VIP) (përveç për disa popullata në rrezik: të mitur, gra shtatzëna, punonjëse të natës, etj.) dhe rinovimi i saj; rinovimi i testit të aftësisë dhe vizita e ndërmjetme për punëtorët që përfitojnë nga monitorimi i përforcuar, me përjashtim të punëtorëve të ekspozuar ndaj rrezatimit jonizues të klasifikuar në kategorinë A.

Më shumë detaje me artikullin tonë "Vizitat mjekësore në 2021: cilat janë detyrimet tuaja? ".

Ky dekret i cili detajon vizitat që mund të shtyhen ose nuk mund të shtyhen vlen vetëm për vizitat mjekësore të planifikuara para 17 Prillit 2021. Prandaj, një tekst i ri duhet të miratohet së shpejti për të marrë parasysh zgjatjen e masës së shtyrjes.

Mbajtja e rolit të ri të mjekut të punës deri më 1 gusht 2021

Për të luftuar më mirë kundër Covid-19, përparësi të reja u janë dhënë mjekëve në ...