Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Kandidatët tashmë janë aty! Procesi i rekrutimit tashmë është duke u zhvilluar, na mbetet vetëm të përzgjedhim kandidatët më të mirë. Për të pasur sukses, duhet të jeni të përgatitur mirë dhe të keni përvojë nëse është e mundur.

Në këtë kurs, do të mësoni se si të planifikoni dhe zbatoni këtë hap të rëndësishëm. Cilat aftësi, përvoja dhe aftësi duhet të vlerësohen dhe si duhet t'u jepen përparësi atyre?

Është e rëndësishme të vendosni kritere objektive dhe të qarta në mënyrë që të jeni në gjendje të komunikoni vizionin tuaj për kandidatin me rekrutuesit e tjerë. Objektiviteti është gjithashtu i rëndësishëm për të shmangur punësimin në bazë të emocioneve ose për të treguar se nuk diskriminoni.

Kjo kërkon një proces të integruar dhe të qëndrueshëm rekrutimi, me njerëzit e duhur të përfshirë.

Ky proces kërkon mjete dhe kohë për të siguruar që vendet vakante të plotësohen në kohën e duhur dhe që të mos humbisni kandidatët më të mirë. Ju dëshironi të dini se cilat mjete janë të disponueshme dhe se si mjetet dixhitale mund të ndihmojnë në përshpejtimin e procesit.

Ne do të shohim se çfarë duhet për të kryer një intervistë të suksesshme, si dhe hapat dhe teknikat kryesore për komunikimin me kandidatët.

Kryerja e intervistave, përgatitja, gjetja e pyetjeve, dëgjimi jo vetëm verbalisht, por edhe kuptimi i profilit të kandidatit gjatë një interviste një orëshe është një sfidë e vërtetë për rekrutuesit.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→