Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Ju do të mësoni se si të bëni një intervistë për të mbështetur një proces këshillimi për zhvillimin profesional "CEP". E gjithë kjo në kuadrin e një shoqërimi të orientimit. Intervista është një element kyç dhe një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e karrierës. Është një nga mjetet teknike që përdoret për të ndihmuar njerëzit të qartësojnë pozicionin e tyre dhe të arrijnë qëllimet e tyre.

Në këtë kurs, ju do të studioni të gjitha fazat e mirëmbajtjes. Përgatitja, marrja dhe analiza e situatës dhe zgjidhja e çdo vështirësie. Do të mësoni të gjitha parimet e një qasjeje profesionale dhe kurthet që duhen shmangur në diskutim.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→