Përtej teknikave, Psikologjia e Negocimit

Negocimi shpesh përmblidhet si një shkëmbim i thjeshtë koncesionesh. Ne i qasemi asaj nga një këndvështrim thjesht utilitar, si arti i pazarit për çmimin më të mirë ose kushtet më të mira. Megjithatë, negocimi është një proces shumë më kompleks.

Çdo ditë ne negociojmë në të gjitha fushat e jetës sonë. Në punë, me familjen ose miqtë, veprimet dhe vendimet tona rrjedhin nga negociatat e vazhdueshme. Kjo mund të përfshijë ndarjen e të mirave materiale, por edhe zgjidhjen e dallimeve. Për të pajtuar interesat, dëshirat, ëndrrat apo preferencat tona të ndryshme.

Ky trajnim LouvainX ofron për të eksploruar negociatat nga një kënd rrënjësisht i ndryshëm. Jo më teknikat e një shitësi derë më derë, por mekanizmat psikologjikë themelorë. Qasja e tij është me vendosmëri përshkruese sesa urdhëruese.

Ai hedh poshtë pikëpamjen teorike të individëve hiperracionalë dhe optimalë. Në vend të kësaj, ai studion sjelljet aktuale të qenieve njerëzore të papërsosura dhe komplekse. Njerëz me motivime, pritshmëri, paragjykime dhe emocione të shumta. Analiza dhe vendimmarrja e të cilëve kushtëzohen nga paragjykimet kognitive.

Duke ndarë çdo variabël me ndikim, ky kurs do të ofrojë një kuptim të detajuar të proceseve psikologjike në punë. Një pasqyrë unike në atë që është realisht në rrezik në çdo negociatë.

Një eksplorim i mekanizmave njerëzorë në situata konflikti

Larg modeleve teorike. Ky trajnim zhytet në zemrën e sjelljes së vërtetë njerëzore. Ai hulumton në thellësi se çfarë ndodh kur dy palë me interesa të ndryshme sillen për të negociuar.

Qeniet njerëzore janë komplekse. Ata nuk janë agjentë të pastër racionalë që optimizojnë çdo vendim në një mënyrë krejtësisht logjike. Jo, ata reagojnë instinktivisht, emocionalisht. Edhe joracionale në varësi të rrethanave.

Ky trajnim do t'ju ndihmojë të zbuloni aspektet e shumta që hyjnë në lojë dhe do të zbërthejë motivet nëntokësore që drejtojnë çdo kamp. Ai do të eksplorojë pritjet dhe perceptimet e ndryshme të pranishme. Por edhe paragjykimet dhe paragjykimet njohëse që ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në proceset tona të të menduarit.

Emocionet gjithashtu luajnë një rol vendimtar në negociata. Ky dimension trajtohet rrallë. Por gjithsesi thelbësore për të kuptuar. Frika, zemërimi, gëzimi ose trishtimi do të ndikojnë në vendimet e të gjithëve.

Më në fund do të kuptoni pse disa sjellje luhaten në dukje rastësisht. Situata të tilla si personaliteti i negociatorëve modifikojnë thellësisht dinamikën.

Me pak fjalë, një zhytje e plotë në psikologjinë njerëzore për çdo negociator që dëshiron të shkojë përtej aspekteve të thjeshta teknike.